استعلام سند

بررسی چگونگی استعلام سند ملکی

با افزایش جمعیت و افزایش ساخت و سازها، معاملات ملکی رشد چشم گیری داشته است. به همین اندازه کلاهبرداری ها نیز افزایش یافته. یکی از مهم ترین اقدامات در معاملات…
Council document inquiry
فهرست