بافت فرسوده

روش دریافت وام بافت فرسوده

در بخش هایی از شهر که خانه ها و ساختمان ها با سال ساخت نسبتا بالا وجود دارند، که به بافت فرسوده ی شهر معروف هستند. این نواحی بطور انبوه…
فهرست