مستأجر

شرایط اجاره یا فروش پارکینگ و انباری

چگونگی شرایط اجاره یا فروش انباری و پارکینگ ساختمان از سوال هایی است که ممکن است برای افراد مختلف مطرح شود. در این مقاله به بررسی این موضوع و قانونی…

بررسی تکلیف مستاجر پس از فروش ملک

یکی چالش های بزرگی که برای برخی از مستاجرین رخ داده است، فروش ملک در زمان اجاره می باشد. به همین دلیل بسیاری از افراد این دغدغه را دارند که…

آیا مستاجر می تواند ادعای مالکیت بکند؟

در خصوص ادعای مالکیت مستاجر بر ملک چقدر اطلاعات دارید؟ آیا می دانید در چه صورت و به چه مستاجر می تواند ادعای مالکیت بکند؟ در این مقاله به بررسی…
فهرست