وثیقه ملکی

وثیقه ملکی به چه معنا است؟

وثیقه ملکی یا به عبارتی دیگر قرار وثیقه، مبلغ مالی یا اموال غیر منقولی است که در مقابل شرطی در حضور طرفین قرارداد یا دادگاه قرار دهند. (بیشتر…)
وثیقه ملکی
فهرست