مدارک ضامن به تفکیک شغل هنگام دریافت وام

folder_openمقاله
commentبدون دیدگاه
در قسمت های  قبلی با کلیات موضوع مدارک مورد نیاز ضامن ها آشنا شدید . در این قسمت مدارک هر بخش شغلی را به تفکیک برایتان آماده کرده ایم. با ما همراه باشید.

مدارک شغلی مورد نیاز ضامن کارمند بخش دولتی

اگر ضامن شما کارمند بخش دولتی باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد:

 • شناسنامه، کارت ملی هوشمند جدید (یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم)
 • حکم کارگزینی
 • پرینت کلیه حسابهای بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • گواهی کسر اقساط بدون هر گونه شرط ( ارائه این گواهی بعد از تشکیل پرونده در شعبه بانک وام دهنده )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت- قبوض چند گانه )

مدارک شغلی کارمند بخش خصوصی

اگر ضامن شما کارمند بخش خصوصی باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • حکم کارگزینی
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • گواهی کسر اقساط بدون هر گونه شرط ( ارائه این گواهی بعد از تشکیل پرونده در شعبه بانک وام دهنده )
 • ۳ فیش حقوقی آخر با تاییدیه مهر معتبر
 • لیست بیمه از ۳ ماه قبل با مهر بیمه
 • کپی دفترچه بیمه
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )
بیش تر بخوانید:

مدارک شغلی کارمندان بازنشسته

اگر ضامن شما جزو کارمندان بازنشسته باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • حکم باز نشستگی
 • ۳ فیش حقوقی آخر با تاییدیه مهر معتبر
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۶ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • گواهی کسر از حقوق ( ارائه این گواهی بعد از تشکیل پرونده در شعبه بانک وام دهنده )
 • اگر در محل کار جدیدی اشتغال دارد مدارکی که نشان دهنده اشتغال در این شغل بعد از بازنشستگی می باشد.
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی راننده وسایل نقلیه عمومی

اگر ضامن شما راننده وسایل نقلبه عمومی باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • دفترچه تاکسیرانی / اتوبوسرانی و…
 • اسناد مالکیت خودرو
 • لیست بیمه از ۳ ماه قبل ( با مهر بیمه )
 • کپی دفترچه بیمه
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی وکلا و سردفتران برای ضمانت

اگر ضامن شما وکیل یا سر دفتر باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • پروانه وکالت / دفترخانه
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • اظهار نامه مالیاتی سال قبل
 • لیست بیمه پرسنل ۳ ماه اخیر با مهر بیمه
 • اجاره نامه یا اسناد مالکیت محل کسب ( قبوض چندگانه : برق – تلفن و… )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی مهندسان برای ضمانت

اگر ضامن شما مهندس باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • پروانه اشتغال ( اشخاص حقیقی )
 • کارت نظام مهندسی
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۶ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • اظهار نامه مالیاتی سال قبل
 • لیست بیمه پرسنل ۳ ماه اخیر با مهر بیمه
 • اجاره نامه یا اسناد مالکیت محل کسب ( قبوض چندگانه : برق – تلفن و… )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی پزشکان و داروسازان برای ضمانت

اگر ضامن شما پزشک یا داروساز باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه، کارت ملی هوشمند جدید
 • پروانه دائم: مطب / داروخانه
 • کارت نظام پزشکی
 • پروانه احداث: مطب / داروخانه
 • پرینت حساب (کلیه حسابهای فعال) ۳ ماهه با معدل و مهر بانک
 • اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته
 • لیست بیمه پرسنل ۳ ماه اخیر (با مهر بیمه)
 • قرارداد با بیمه تامین اجتماعی یا سایر بیمه ها
 • اجاره نامه یا اسناد مالکیت محل کسب (قبوض چندگانه: برق- تلفن و… )
 • مدارک مالکیت محل سکونت (اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه)

مدارک شغلی هیات علمی برای ضمانت

اگر ضامن شما جزو هیات علمی باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • حکم اشتغال با سمت هیات علمی
 • کارت اعضاء هیات علمی
 • ۳ فیش حقوقی آخر با تاییدیه مهر معتبر
 • گواهی اشتغال بکار متقاضی در تاریخ اعطای تسهیلات با درج میزان حقوق و ذکر تعهد کسر اقساط ( بدون هر گونه شرط )
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۶ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چندگانه )

مدارک شغلی کاسبین جوازدار برای ضمانت

اگر ضامن شما یک کاسب جوازدار باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • جواز کسب ( دارای اعتبار )
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • اظهار نامه مالیاتی سال قبل
 • مالیات ارزش افزوده فصلی
 • لیست بیمه پرسنل ۳ ماه اخیر با مهر بیمه
 • سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب ( قبوض چندگانه : برق- تلفن و… )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی صاحبان کارخانه و کارگاه برای ضمانت

اگر ضامن شما جزو صاحبان کارخانه یا کارگاه باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • درخواست متقاضي در سربرگ تایپ شده با امضاء
 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • مجوزهاي صنفي معتبر ( پروانه تولید – جواز کسب – پروانه بهره برداری و… )
 • كپي سند مالكيت يا اجاره نامه ( کارخانه – انبار و… ) به همراه قبوض
 • پرینت حساب های جاری فعال کلیه بانک ها ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته
 • صورت هاي مالي ، تراز مالی ۴ ستونی
 • فیش های پرداختی مالیات ارزش افزوده فصلی
 • اسناد حسابرسی شده سال های مالی گذشته ( درخواست وام بیش از یک میلیارد تومان )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

 

مدارک شغلی ورزشکاران و هنرمندان برای ضمانت

اگر ضامن شما ورزشکار یا هنرمند باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • قرارداد کار ( پروژه هایی که در آن مشغول به کار می باشند )
 • مدارک عضویت در فدراسیون یا خانه هنرمندان و…
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • لیست بیمه ۳ ماه اخیر با مهر بیمه
 • کپی دفترچه بیمه
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی افراد فاقد شغل ثابت برای ضمانت

اگر ضامن شما فاقد شغل ثابت باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • تمامی مدارک درآمدی که به صورت کتبی قابلیت استناد به آن مدارک وجود داشته باشد ( مانند : اجاره نامه – سهام و… )
 • پرینت حساب فعال ۳ ماهه بانکی همراه با معدل ( با مهر بانک )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی شرکت ها و موسسات برای ضمانت

اگر ضامن شما شرکت یا موسسه ای باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشید :

 • درخواست وام متقاضي در سربرگ تایپ شده ممهور به مهر شرکت با امضاء مجاز
 • تصوير شناسنامه و کارت ملی هوشمند جدید اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شركت
 • مجوز هاي صنفي معتبر ( كارت – جواز کسب و… )
 • اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي
 • كپي سند مالكيت يا اجاره نامه ( دفترمرکزی – شعبات – انبار و… ) به همراه قبوض
 • پرینت حساب های جاری فعال ( شرکت و مدیران ) کلیه بانک ها ۳ ماهه با مهر بانک و معدل
 • جدول لیست سهام داران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک
 • اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته
 • فیش های پرداختی مالیات ارزش افزوده فصلی
 • اسناد حسابرسی شده سال های مالی گذشته ( درخواست وام بیش از یک میلیارد تومان )
 • مدارک مالکیت محل سکونت اعضاء هیات مدیره ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

 

کارگشایی صداقت با داشتن چندین سال سابقه درخشان، بستری فراهم کرده است که با اجاره سند های قانونی و معتبر در بسیاری از مشکلات شما همراه شما باشد. شما با اجاره سند های قانونی می توانید از تمامی مزایای سند های ملکی معتبر بهره مند شوید و مشکلات مالی و حقوقی خود را با پرداخت درصد بسیار کمی از ارزش سند، برطرف کنید.
جهت دریافت مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه اجاره سند و شرایط آن تنها کافی است که با شماره های ۰۹۱۹۸۸۱۹۳۱۳ و ۰۲۱۶۶۰۵۳۵۴ تماس حاصل فرمایید.

Tags: , , , ,

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

چهارده + 1 =

فهرست