چگونگی دریافت سند المثنی

folder_openمقاله
commentبدون دیدگاه
سند المثنی و دریافت آن یکی از اطلاعات موضوعی است که تمامی افرادی که دارای املاک هستند باید از آن اطلاع داشته باشند. یکی از بدترین اتفاقاتی که برای مدارک مهم  هویتی ما می تواند رخ دهد گم شدن و یا از بین رفتن آن هاست.

تمامی مدارک مهم و هویتی ما که از ارزش بالایی برخوردارند اگر گم شوند و یا از بین بروند می توانند دردسر زیادی به همراه داشته باشند. مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و حتی سند خانه و مغازه و در کل اسناد املاک. سند ملک شخصی مانند سند خانه و مغازه از جمله مدارک مهمی است که در صورت نابودی در حوادث های مختلفی مانند زلزله، سیل و یا آتش سوزی یا مفقود شدن نسخه اصلی باید حتما نسبت به دریافت نسخه المثنی آن اقدام کنید. در این مقاله قصد داریم به بررسی مراحل و نحوه دریافت سند المثنی بپردازیم. پس اگر شما هم ملکی دارید که نیاز به سند المثنی دارد و یا قصد دارید بدانید در صورتی که این مشکل پیش آمد چه باید بکنید ، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

قوانین مربوط به دریافت سند المثنی

در گذشته در قانون این مورد وجود نداشت اما در بهمن ماه سال ۱۳۵۳ قانونی برای این شرایط تصویب شد. ماده ۱۲۰ آیین‌ نامه قانون ثبت املاک در مورد مفقود شدن یا گم شدن و یا از بین رفتن سند ملک می باشد. در این قسمت قصد داریم توضیحات کاملی در مورد مراحل دریافت سند ملک المثنی بیان کنیم و آن را بررسی کنیم. طبق این قانون در صورت از بین رفتن و یا مفقود شدن سند ملکی مانند تمام مدارک هویتی می توان نسخه المثنی برای آن دریافت کرد و این نسخه از تمام اعتبارات نسخه اصلی بهره مند است و فرقی با نسخه اصلی نخواهد داشت. به این ترتیب شما با گم کردن و یا از بین رفتن سندتان نباید چندان نگران باشید، زیرا به راحتی می توان سند المثنی دریافت کرد و سند جدید شما همان اعتبار سند قبلی را دارند و می توانید از تمام مزایای سند خود بهره مند شوید. تنها کافیست مراحل مربوط به آن را به درستی و به دقت انجام دهید تا به راحتی بتوانید سند المثنی خود را دریافت کنید.

مراحل دریافت سند المثنی به صورت خلاصه

همانطور که درقسمت قبلی گفتیم جهت دریافت سند المثنی باید مراحلی را طی کنید . در این قسمت قصد داریم به صورت خلاصه و تیتر وار مراحل دریافت سند المثنی را توضیح دهیم. در ادامه این مقاله هر قسمت به همراه نکات تکمیلی آن بررسی خواهیم کرد. در مواردی که به عنوان مالک ملک شخصی سند ملک خود را گم کرده اید و یا از بین رفته است باید تقاضای صدور سند المثنی بکنید.

  • مرحله اول: اعلام کتبی نحوه از بین رفتن و یا مفقود شدن سند به اداره ثبت محل.
  • مرحله دوم: تحویل استشهادیه به نیروی انتظامی محل و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی.

نکته مهم:

استشهادیه ای در قسمت قبل به آن اشاره کردیم به صورت آماده وجود دارد. شما می توانید از نمونه از قبل تهیه شده و آماده ی سازمان اسناد و املاک کشور استفاده کنید. جهت این کار باید نمونه مربوطه را در دو نسخه برای تنظیم و تکمیل چاپ کرده و از آن استفاده کنید. این استشهادیه مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نمایید.

  • مرحله سوم: ثبت درخواست نامه و برگ استشهاد نامه و انعکاس در دفاتر املاک و اعلام به دفاتر اسناد رسمی طی بخشنامه توسط اداره ثبت.

البته لازم است توجه کنید در شهر ها و محل هایی که از رایانه استفاده می‌ شود صور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و باید موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند.

  • مرحله چهارم: درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار.

یعنی با هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌ هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی کنید. در این مرحله شما باید ده روز صبر کنید. در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی مالکیت خواهد نمود. در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده باید المثنی صادر گردد. سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است. یکی از مراحل دریافت سند المثنی درج آگهی در روزنامه ها بود. ممکن است برایتان سوال شود که در این آگهی چه مواردی باید قید شود. در ادامه تمام موارد مهم که در آگهی ضروری است درج و قید شود را بیان می کنیم.

بیش تر بخوانید:

موارد مهم که در آگهی باید ذکر شود:

  • نام و نام خانوادگی مالک.
  • شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.
  • خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
  • معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.

تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‌ ای کرده که در قسمت ۴ ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌ باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تحویل دهد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی سند المثنی تسلیم خواهد کرد.

نکته: در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه مسترد می‌ شود.

تبصره ها و نکات تکمیلی دریافت سند المثنی :

تا اینجا با مراحل دریافت سند المثنی به خوبی آشنا شدید و متوجه شدید در صورتی که سند ملک شخصی خود را گم کردید و یا آن را در حوادثی مانند آتش سوزی و زلزله و … از دست دادید به راحتی و به چه صورت نسخه المثنی آن را دریافت کنید. حالا در این قسمت قصد داریم به بررسی تبصره های موجود در این شرایط و نکات تکمیلی آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

تبصره شماره ۱ :

توجه کنید در صورت دریافت سند المثنی، اداره ثبت موظف است هنگام صدور نسخه المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه کتبا اعلام کند و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هر گونه سند معامله‌ ای تنظیم نمایند ( اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی ) جریان ثبتی ملک را استعلام کند. در محل‌ ها و شهر هایی که از رایانه استفاده می‌ شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌ باشد . ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند. بد نیست بدانید تخلف از رعایت تبصرهی ذکر شده مستلزم کیفر درجه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره شماره ۲ :

این تبصره مخصوص زمانی است که سند گم نشده و از بین نرفته اما لازم است نسخه المثنی آن صادر شود. یعنی زمانی که سند در دست شخص سومی است که سند را به مالک اصلی تحویل نمی دهد . در این زمان مالک شکایت کرده و اگر دادگاه حکم استرداد سند را صادر کند و همچنان شخص سوم سند را تحویل مالک اصلی ندهد، مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بکند. در این صورت سند اصلی از اعتبار می افتد و سند المثنی جایگزین سند اصلی می شود. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بکند .

تبصره شماره ۳ :

این تبصره مختص زمان مشکل بین وراث یک ملک است. زمانی که یکی از وراث که سند در اختیار او است از تحویل سند به سایر وراث که قصد دارند سهم الارث خود را تقاضا کنند ندهد این تبصره اجرا می شود.

کارگشایی صداقت با داشتن چندین سال سابقه درخشان، بستری فراهم کرده است که با اجاره سند های قانونی و معتبر در بسیاری از مشکلات شما همراه شما باشد. شما با اجاره سند های قانونی می توانید از تمامی مزایای سند های ملکی معتبر بهره مند شوید و مشکلات مالی و حقوقی خود را با پرداخت درصد بسیار کمی از ارزش سند، برطرف کنید.
جهت دریافت مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه اجاره سند و شرایط آن تنها کافی است که با شماره های ۰۹۱۹۸۸۱۹۳۱۳ و ۰۲۱۶۶۰۵۳۵۴ تماس حاصل فرمایید.

Tags: , , , , , , , ,

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

یک + هشت =

فهرست