اجاره

چگونگی تبدیل سند وکالتی به سند شش دانگ

در بازار مسکن انواع معاملات رخ می دهد. یکی از پرتکرارترین این معاملات، معاملات وکالتی می باشند که در نهایت منجر به صدور سند وکالتی می شوند. حتما می دانید…

شرایط اجاره یا فروش پارکینگ و انباری

چگونگی شرایط اجاره یا فروش انباری و پارکینگ ساختمان از سوال هایی است که ممکن است برای افراد مختلف مطرح شود. در این مقاله به بررسی این موضوع و قانونی…

بهترین طبقه آپارتمان کدام است؟

تا به حال شده برایتان سوال باشد کدام طبقه از آپارتمان جهت زندگی و سکونت از شرایط بهتری برخوردار است؟ تفاوت هر طبقه چیست و مزایا و معایب طبقات مختلف…

هزینه نقاشی ملک به عهده چه کسی است؟

با توجه به گسترش اجاره نشینی یکی از سوالاتی که برای افراد مطرح می شود در خصوص هزینه تعمیرات ملک استیجاری می باشد. به همین سبب آشنایی با قوانین مالک…

سرمایه گذاری بر روی املاک کلنگی

افراد مختلف جهت سرمایه گذاری وارد بازارهای مختلفی می شوند. یکی از مهم ترین بازارها جهت سرمایه گذاری بدون ریسک بازار مسکن می باشد. بازار مسکن خود دارای چندین بخش…

قرار وثیقه چیست؟

قرار وثیقه، قراری می باشد که زیر مجموعه ی قرار های تأمین کیفری می باشد و فرد متهم طبق آن تعهد می کند که اگر به مرجع قضایی احضار شد…
قرار وثیقه چیست؟

وثیقه ملکی به چه معنا است؟

وثیقه ملکی یا به عبارتی دیگر قرار وثیقه، مبلغ مالی یا اموال غیر منقولی است که در مقابل شرطی در حضور طرفین قرارداد یا دادگاه قرار دهند. (بیشتر…)
وثیقه ملکی

بررسی جریمه ی دیرکرد پرداخت اجاره

ممکن است برایتان سوال باشد در صورتی که مستاجر، اجاره خود را به موقع پرداخت نکند آیا مشمول جریمه می شود یا خیر؟ عدم پرداخت به موقع اجاره بها توسط…
جریمه دیرکرد

مالیات بر درآمد اجاره چیست؟

مالیات ها یکی از راه  های کسب درامد دولت است که با درآمد حاصل از آن به ارائه خدمات عمومی به افراد جامعه می پردازد. هر فردی باید مالیاتی مشخص…
فهرست