وثیقه ملکی به چه معنا است؟

folder_openمقاله
commentبدون دیدگاه
وثیقه ملکی

وثیقه ملکی یا به عبارتی دیگر قرار وثیقه، مبلغ مالی یا اموال غیر منقولی است که در مقابل شرطی در حضور طرفین قرارداد یا دادگاه قرار دهند.

در معنای لغوی کلمه ی وثیقه به معنای استوار و چیزی که فرد به آن اعتماد و اطمینان می کند یا مبه عبارتی دیگر محکم کاری می باشد.

قرار وثیقه برای آزادی زندانی در بند

اگر بخواهیم توضیح جامع تر و اصولی تر بدهیم، رهایی از بند شخصی که بازداشت شده است با تأمین سند اجاره ای ( قرار وثیقه ) به این معنا است که فرد متهم تا زمانی که دادگاه بخواهد تشکیل شود و در پی پرونده ی شخص، حکمی اجرا کند، با قرار وثیقه می تواند موقت آزاد باشد تا جوابگوی اتهامات خود باشد، اما اگر نتواند اتهامات خود را توجیح کند و جوابگوی اتهامات خود نباشد بایستی مجدد به زندان بازگردد.
بطور کلی برای آزاد سازی قانونی شخص زندانی معمولا مقدار مبلغی معین می شود که متناسب با میزان جرم و اهمیت پرونده شخص در دادگاه است و این مبلغ می تواند در محدودیت های آزادی فرد متهم در پرونده موثر باشد. قرار وثیقه ملکی به عنوان یکی از قرار های تأمین کیفری واقع در ماده قنون 132 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در موارد کیفری در نظر قانون گذار می باشد. البته این نوع قرار نسبت به قرار های دیگری که به بررسی آن ها پرداخته شده است، شدید تر می باشد که به خاطر این موضوع هیچ یک از این قرارداد های ذکر شده مالی در اختیار داد سرا ها قرار گرفته نمی گردد. در عین حال اگر در قرار وثیقه لزوما در زمان صدور قرار قبولی باید حتما عین مال یا سند مالکیت آن ملک را در اختیار دادسرا قرار داد تا بررسی ها انجام گردد.

وثیقه ملکی

قرار وثیقه؛ امن ترین نوع قرار

با توجه به توضیحاتی که در خصوص قرار وثیقه داده شد، فهمیدیم که از لحاظ قانونی، امن ترین نوع قرار در بین همه ی قرار های تعریف شده در قانون آیین دادرسی کیفری کشور محسوب می شود. در ضمن، در خصوص تعیین قیمت مبلغ و ارزش قرار وثیقه، مرجع قضایی مربوطه تصمیم گیری خواهد کرد که با توجه به توضیحاتی که دادیم، نسبت به نوع جرم و حاد بودن پرونده ی متهم، شدت و ضعف جرم اتفاق افتاده و با بررسی همه جانبه همه ی جوانب، تعیین می شود. معمولا معادل مبلغی که مرجع قضایی یا دادگاه مربوطه تعیین  میکند می توان از وجه نقد رایج مملکت، ضمانت نامه بانکی معتبر یا مال منقول و غیر منقول به دادگاه معرفی کرد.

منظور از قرار در “قرار وثیقه” چیست؟

فرایند رسیدگی در نظام حقوقی کیفری کشور ما دو مرحله ای می باشد که قابل توجه است که این موضوع عم مستثنا هم می باشد. این دو مرحله به بخش اول تحقیقات مقدماتی و بخش دوم رسیدگی کیفری موکول می گردد. در بخش اول یعنی تحقیقات مقدماتی یک مقام قضایی مانند بازپرس پرونده یا دادیار این مسئولیت را متقبل می شود و این فرایند را طی می کند. در طی پروسه ی این تحقیقاتی که از آن صحبت کردیم یعنی همان مقدماتی باید پرونده ی مورد نظر از هر لحاظی تکمیل و آماده ی ارسال به دادگاه مورد نظر شود. این تصمیمات را قرار می گویند و یکی از همین قرار های بسیار مهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار وثیقه ملکی می باشد که در رده قرار های تأمینی قرار دارد.

قرار تأمین کیفری چیست؟

طبق ماده قانون 132 آیین دادرسی کیفری، برای دسترسی فوری به متهم و حضور به موقع او در زمان تعیین شده از سوی دادگاه و ممانعت کردن از گریختن متهم و عدم حضور به موقع متهم یا هرگونه موارد غیر قانونی از جمله تبانی با شخص دیگر، قاضی لازم می داند که بعد از توجیح و تفهیم اتهام به شخص قرار تأمین کیفری مربوطه را صادر می کند.

قرار های تأمین کیفری

التزام به حضور در دادگاه مورد نظر با قول شرف

التزام به حضور با تعیین مقدار وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرا نمودن حکم و در صورت استنکاف تبدیل کردن آن به وجه الکفاله

گرفتن کفیل با وجه الکفاله

دریافت وثیقه اعم از وجه نقدی یا ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار یا مال منقول و غیر منقول یا بازداشت موقع وی با رعایت کامل شرایط مقرر شده در قانون مورد نظر.
تبصره: قاضی ملزم می باشد در حالی که قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (اگر کسی که وثیقه گذار است، متهم نباشد) تفهیم کند. اگر احضار متهم و عدم حضور وی بدون دلیل موجه و یا عدم معرفی شخص مورد نظر از جانب کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات اعلام شده در این قانون اجرا خواهد شد.

وقتی که تحقیقات مقدماتی در حال انجام باشد نیاز است که تضمین هایی از شخص متهم شده دریافت شود تا او این امکان را در اختیار داشته باشد که جهت ادامه تحقیقات به شخص متهم دسترسی داشته و درد سر و دغدغه ای برای خضور شخص متهم در دادگاه یا دادسرا وجود نداشته باشد. قرار های تأمین معمولا در بیش تر موارد دارای جنبه مالی هستند و قرار کفالت و وثیقه ملکی و بازداشت اصلی ترین قرار های تأمین می باشند.

مقدار وثیقه ملکی چگونه تعیین میگردد؟

هدف بنیادی و اساسی در صدور قرار وثیقه ملکی، جبران خسارت وارده به بزه دیده می باشد. به همین دلیل است که قانون تعیین می کند که میزان وثیقه مورد نظر به هیچ عنوان نباید از خسارت بزه دیده کمتر باشد. همچنین مجازات برخی از جرایم، نقدی خواهد بود به همین سبب مرجع قضایی سعی خواهد داشت که در تعیین حد میزان وثیقه هم میزان خسارت وارد شده به بزه دیده مانند دیه و همچنین جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد. به همین دلیل میزان وثیقه ی اعلام شده در هر پرونده نباید از این دو موردی که ذکر شد کمتر باشد.

معرفی نمودن کفیل یا سپردن وثیقه متهم بازداشتی

متهمی که برای او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا زمان معرفی نموند کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه منتقل می شود. چنانچه بازداشت گردد، متهم این حق را دارد که تا مدت 10 روز از زمان ابلاغ قرار صادره از سوی بازپرس، نسبت به اصل قراری که به بازداشت او منجر شده یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض خود را اعلام کند.

مرجع صادر کننده قرار وثیقه و رئیس یا معاون زندان موظف هستند که اقدامات لازم و مورد نیاز را برای دسترسی متهم به اشخاصی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی میکند، فراهم کند و هر زمانی که متهم قصد داشت کفیل یا وثیقه معرفی کند اگر خارج از وقت اداری هم اگر بود، و همچنین شرایط قانونی موجود بود، مرجع صادر کننده ی قرار یا قاضی کشک باید به پذیرش آن باشد.

طبق ماده قانون ۲۲۸ آیین دادرسی کیفری؛ کفیل یا وثیقه ‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی نمودن و تحویل  شخص متهم این امکان را خواهد داشت که، در صورت لزوم، برای رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه ملکی خود را از مرجعی که پرونده در آنجا قرار گرفته است، درخواست کند.

کارگشایی صداقت با داشتن چندین سال سابقه درخشان، بستری فراهم کرده است که با اجاره سند های قانونی و معتبر در بسیاری از مشکلات شما همراه شما باشد. شما با اجاره سند های قانونی می توانید از تمامی مزایای سند های ملکی معتبر بهره مند شوید و مشکلات مالی و حقوقی خود را با پرداخت درصد بسیار کمی از ارزش سند، برطرف کنید.

جهت دریافت مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه اجاره سند و شرایط آن تنها کافی است که با شماره های ۰۹۱۹۸۸۱۹۳۱۳ و ۰۲۱۶۶۰۵۳۵۴ تماس حاصل فرمایید.

Tags: , , , , , ,

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

چهارده + سیزده =

فهرست